Skip to main content

Elämyksellinen ja vastuullinen kokouskeskus

Porvoossa

Kestävän matkailun suunnitelma

Päivitetty 1.3.2023

Kokouspoukama on Porvoon saaristossa oleva kokous-, virkistys-, ravintola- ja majoitus palveluja tuottava yritys.

Olemme koko yrityksen olemassaolon aikana luoneet kestävän ja vastuullisen ilmapiirin henkilökunnalle ja vieraillemme, joka vaalisi meidän lähiluontoamme ja vastuullista toimintaa siinä.

Henkilökuntamme ja yritysjohto on vakaasti sitoutunut kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan ja myös sen kehittämisestä vuosiksi eteenpäin.

Yrityksen tila, liittyen kestävään ja vastuulliseen matkailuun on hyvässä alussa, mutta monessa asiassa olemme vielä puolimatkassa, esimerkiksi lämmön talteenotto ja energian käytön optimointi on kesken. Sen lisäksi haluamme poistaa polttomoottori käyttöiset kulkuneuvot, mutta kehitys on vielä vajavainen sen suhteen ja mahdollisia korvaavia tuotteita, jotka voisivat olla vaihtoehtona meillä, ei vielä löydy markkinoilta.

Teemme paikallisyhteisöjen kanssa yhteistyötä jo kesätorin ja kylätalon yhteydessä sekä olemme osana ”Habitability” projektia, jossa Emäsalo, Vessö ja Pellinki tutkivat omaa asuttavuuttaan.

Vierailijoiden haluamme antaa aina parempia kokemuksia ja myös jakaa heille tietoa ja osaamista lähiluonnosta, sen tilasta ja miten liikkua luonnossa mahdollisimman vastuullisesti.

Olemme aloittaneet toimintojemme ympäristöhaittojen ja vaikutuksen seuraamisen. Tästä kertyvällä tiedolla voimme tehdä tarkempia suunnitelmia, jotta varmistamme menestyksekkään liiketoiminnan ja samalla varmistamme parhaan kokemuksen vieraillemme samalla kun minimoimme vaikutuksemme lähiympäristöön. Tällä tavalla sopeutamme toimintamme ilmastomuutoksen vaikutuksiin ja emme kuormita luontoa liiallisella matkailija määrällä. Näin varmistamme, että jätämme ympäristömme kestävämpänä seuraaville sukupolville.

Taloudellinen kestävyys on tämän kaiken tukipilari. Pyrimme luomaan yhdessä lähiasukkaiden ja lähialueiden yrittäjien kanssa verkoston, joka tekee meistä yhdessä yhteistyötahojemme kanssa luotettavia ja taloudellisesti vakaita toimijoita. Tähän liity myös suunnitelma missä tuemme lähiympäristöä

Yrityksen johdon, toimessa olevan henkilökunnan ja kaikkien alihankkijoiden vastuulla on, että nämä toimenpiteet saadaan toteutettua.

Pyrimme tekemään jokaiselle vuodelle oma toimenpidesuunnitelman ja aikataulun niiden toteuttamiseksi. Edellisen vuoden aikana toteutuneet toimenpiteet toimivat lähtökohtana suunnitelmalle. Tavoitteena on luoda kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali toimintamalli, jota voidaan mallintaa muualle Suomeen.

Poukama Good travel seal sertifikaatti