Varausehdot

Asiakkaalle laaditaan tarjous hänen tarjouspyyntönsä mukaisesti. Tarjous ei ole miltään osin sitova ennen sen kirjallista vahvistamista ja varausmaksun suorittamista.

Tarjous tehdään aina pyydetylle ryhmäkoolle. Kokouspoukama Oy varaa välimyyntioikeuden sekä oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli tarjouksen sisältö, kuten mm. osallistujamäärä, ohjelma tai ajankohta muuttuu oleellisesti. 

Annetun tarjouksen hinnat ovat voimassa kaksi viikkoa tarjouksen antamisesta, ellei tarjouksessa ole muuta mainittu.

Hintaan sisältyvät kaikki tarjouksessa/tilausvahvistuksessa mainitut tilat ja palvelut.

Hintaan eivät sisälly:

Virvokkeet ja alkoholijuomat (laskutetaan kulutuksen mukaan tapahtuman jälkeen)

Alustavia varauksia tiloista eikä palveluista ole kuitenkaan tarjousvaiheessa tehty, jos ei sitä ole erikseen sovittu ja merkitty tarjoukseen vaan tilat ja palvelut varataan asiakkaalle vasta vahvistamisen jälkeen ja kun varausmaksu on suoritettu.

Tiloista ja palveluista voidaan tehdä alustavat varaukset erikseen sovittaessa.
Alustavat varaukset ovat voimassa tarjoukseen merkityn voimassaoloajan.
Kokouspoukama Oy varaa itselleen oikeuden varaustilanteen muuttuessa tarjouksien/alustavien varausten voimassaoloajan muutokseen. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan varaajalla välittömästi joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Varausten vahvistaminen

Varaukset vahvistetaan aina kirjallisesti ja maksamalla sovittu varausmaksu. Vahvistamisen jälkeen asiakkaalle tehdään tilausvahvistus hänen tilaamistaan palveluista.

Tilausta vahvistettaessa varaaja ilmoittaa samalla seuraavat tiedot:

  • Yrityksen / yhteisön virallinen nimi
  • Y-tunnus
  • Yhteyshenkilö
  • Laskutustiedot

Lopulliset henkilömäärät vahvistetaan 14 vrk ennen tapahtumaa. Samalla on ilmoitettava mahdolliset allergiat ja muut ruokailuihin vaikuttavat seikat kuten myös mahdolliset osallistujien terveydentilaa koskevat tiedot jotka voivat vaikuttaa osallistumisen ohjelmiin.

Yksityishenkilöiden varausehdot

Yksityishenkilöiden tilaisuudet vahvistetaan aina sovitulla varausmaksulla ja ennakkoon sovitut palvelut laskutetaan siten, että eräpäivä on 7 vrk ennen tapahtumaa.

  1. Peruutusehdot 

Vahvistettujen palveluiden peruutuksesta on aina ilmoitettava kirjallisesti.

Tilaajan aloitteesta peruuntuneesta tilaisuudesta peritään peruutuskulut seuraavasti;

yli 45 vrk ennen tilaisuutta ei laskuteta peruutuskuluja

45-31 vrk ennen 25 % peruutuskulut

30-15 vrk ennen 50 % peruutuskulut
14-7 vrk ennen 75 % peruutuskulut
alle 7 vrk ennen 100 % peruutuskulut

Peruutuskulujen laskutuksen perustana on kokonaisuus, joka on vahvistettu peruutuskulujen astuessa voimaan.

Lisäksi Kokouspoukama pidättää oikeuden veloittaa maksetusta varausmaksusta toimistomaksun yllä mainittujen peruutusehtojen ulkopuolellakin. Toimistomaksu on aina vähintään 75€+alv ja enintään varausmaksun verran.

Kokouspoukama Oy:llä on oikeus purkaa sopimus ja peruuttaa tapahtuma, mikäli käy ilmi, että asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja, tai että asiakas ei arvion mukaan esim. kykene suoriutumaan velvoitteistaan ja/tai käsittelemään vuokralaitteita/tiloja asianmukaisesti.

Ylivoimainen este (Force Majeure)

Kokouspoukama Oy pidättää oikeuden tarvittaessa perua, keskeyttää tai muuttaa tilatun palvelun/aktiviteetin kulkua, kestoa tai reittiä Force Majeure esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään kaikkia sellaisia seikkoja, jotka ovat Seikkailulaakson vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, esim. tulipalon, vesivahingon, huonojen sääolosuhteiden, luonnon katastrofin, sotatilan, lakon, tms. tekijän vuoksi joka ei ole ollut ennakoitavissa.

  1. Maksuehdot

Varausmaksu

Tilaukset vahvistetaan maksamalla varausmaksu jollei toisin ole sovittu. Varausmaksu lähetään asiakkaalle heti vahvistamisen jälkeen. Laskun maksuehto on 10vrk mutta kuitenkin aina niin että eräpäivä on ennen tapahtumaa.

Loppulasku

Sitovat osallistujamäärät ilmoitetaan 14 vrk ennen tapahtumaa ja nämä toimivat laskutusperusteena jollei toisin ole sovittu. Loppulaskusta hyvitetään varausmaksu.

Laskutuksen osalta reklamaatiot on tehtävä viimeistään laskussa mainittuna huomautuspäivänä. 

Viivästyskorko laskuille on 8%

Laskutuslisät

Kokouspoukama Oy voi periä seuraavat laskutuslisät (hinnat sisältävät arvonlisäveron)

Laskutuslisä paperilaskusta 5€

Erityislaskutuslisä, kuten esim. laskun jakaminen useaan osaan 5€ / lisälasku.

  1. Muut ehdot

Vakuutus

Kokouspoukama Oy:n ohjelmat ovat turvallisia ja koulutetut vetäjät huolehtivat ryhmän turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä.

Kokouspoukama Oy:llä on vastuuvakuutus toiminnalleen.
Muusta vakuutusturvasta kuten tapaturmavakuutuksesta asiakas vastaa itse, jos ei muuta ole erikseen sovittu.

Vastuut ja vastuun rajoitukset

Kokouspoukama Oy:lle tulee etukäteen ilmoittaa asiakkaiden terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä. Jos asiakkaan terveydentila muuttuu ohjelman aikana, tai asiakas käyttäytymisellään vaarantaa itsensä tai muut osallistujat, Seikkailulaakso pidättää oikeuden keskeyttää tai muuttaa tilatun ohjelman.

Kokouspoukama Oy ei ole velvollinen hyvittämään aikaa, jonka asiakas menettää mahdollisen myöhästymisensä takia.
Kokouspoukama Oy:n arvioima alkamisaika on arvio ja se saattaa siirtyä edellisten käyttäjien viivästyksen tai muun perustellun syyn johdosta. 

Aktiviteetin ja tilan tai majoituksen varaaja on vastuussa tilaisuudessaan olevien henkilöiden aiheuttamasta vahingosta. Ylimääräisten siivous- ja korjauskulujen osalta Kokouspoukama Oy:llä on oikeus veloittaa todelliset kustannukset.  

Varaaja on vastuussa kaikista vuokralaitteille aiheutuvista kolari-, törmäys-, tai muista vauriotapauksista. Kaikissa vahinkotapauksissa varaaja on velvollinen maksamaan Kokouspoukama Oy:lle vakuutuksen omavastuuosuuden. Varaaja vapautetaan korvaus vastuusta, jos Kokouspoukama Oy saa täyden korvauksen aiheutuneista vahingoista vastapuolen vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta suoraan.
Kaikissa ajoneuvoissamme on liikennevakuutus.
Liikennevakuutus korvaa vastapuolelle ajoneuvolla aiheutetut aineelliset sekä mahdolliset henkilövahingot. 

Kokouspoukama Oy ei ole vastuussa aktiviteettien tai tilojen käyttäjälle aiheutuneesta välillisistä vahingoista. Välittömien vahinkojen osalta Kokouspoukama Oy:n vastuu on vahingot, jotka palvelun varaaja näyttää Kokouspoukama Oy:n tuottamuksella aiheutetuksi. 

Ruokailut ja juomat

Koko Kokouspoukaman alueella on täydet anniskeluoikeudet. Alkoholilainsäädännöstä johtuen  alueelle ei voi tuoda omia alkoholijuomia. Myöskään omia eväitä ei ilman Kokouspoukama Oy:n suostumusta alueen yleisissä tiloissa saa nauttia.

Kirjalliset ilmoitukset

Kaikki näihin ehtoihin tai niiden mukaisen aktiviteetin tai palvelun käyttämiseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä yhden viikon kuluessa virheen tai puutteen havaitsemisesta.

Majoitus

Majoittuessa tulee ilmoittaa kaikkien majoittuvien nimet, jotka kirjataan matkustajailmoitukseen (majoitusliikkeitä koskevien viranomaismääräysten mukaisesti). 

Majoitustilat ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15.00, tilat on luovutettava lähtöpäivänä klo 10.00 mennessä ellei toisin ole sovittu.

Varusteet ja pukeutuminen

Asiakkaita pyydetään varustautumaan säämukaiseen ulkoiluvaatetukseen ja kenkiin.
Palveluiden vaatimat erityiset suojavaatetukset- ja muut varusteet tulevat Kokouspoukama Oy:ltä.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Kokouspoukama Oy:n toimintaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

 

 

© Kokouspoukama | Rekisteriseloste | web Davas